Trap Loops
Murda Sauce

Murda Sauce

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$10.00 $19.99

SWISH

SWISH

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$5.00 $19.99

ASTRO

ASTRO

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$8.00 $19.99

New Wave

New Wave

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$10.00 $19.99

Elements

Elements

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$11.99 $19.99

Cheat Code

Cheat Code

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$24.99

PSICKO

PSICKO

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$8.00 $19.99

Dial Tone Trap

Dial Tone Trap

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$8.00 $19.99

Digital Dreams

Digital Dreams

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$12.50 $24.99

Boomin Trap 4

Boomin Trap 4

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$24.99

Oasis Soundz

Oasis Soundz

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$24.99

GXMODE Vol 2

GXMODE Vol 2

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$11.99 $19.99

Moonlight

Moonlight

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$8.00 $19.99

Purpz My Day

Purpz My Day

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$8.00 $19.99

HEATHENS

HEATHENS

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$8.00 $19.99

ASTRONAUT

ASTRONAUT

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$10.00 $19.99

Trap Chinese Samurai

Trap Chinese Samurai

 • 24 Bit WAV
 • MIDI
 • Royalty Free
 • Mp3

$19.99

Live Trap Rock

Live Trap Rock

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$19.99

SICKO MODE

SICKO MODE

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$10.00 $19.99

Villian

Villian

 • 24 Bit WAV
 • Royalty Free
 • Mp3

$6.00 $19.99

Showing 1 - 20 (of 418)
Downloads / Top 10
1
GUCCI GUCCI
GUCCI GUCCI
$8.00 $19.99
Play Demo
2
Gucci Belt
Gucci Belt
$8.00 $19.99
Play Demo
3
Sounds Of Khalid 2
Sounds Of Kh...
$19.99
Play Demo
4
Gospel Grooves
Gospel Grooves
$14.00 $34.99
Play Demo
5
ASTRO
ASTRO
$8.00 $19.99
Play Demo
6
SWISH
SWISH
$5.00 $19.99
Play Demo
7
Soul Guitar Chopz
Soul Guitar ...
$11.99 $19.99
Play Demo
8
Boomin Trap 4
Boomin Trap 4
$24.99
Play Demo
9
Hip Hop Vinyl 9
Hip Hop Vinyl 9
$14.99 $24.99
Play Demo
10
Royalty-Free Record Samples 3
Royalty-Free...
$12.50 $24.99
Play Demo